България - водомери, топломери и AMR -системна техника от ZENNER

България - водомери, топломери и AMR -системна техника от ZENNER

Името ZENNER навсякъде по света означава иновативни водомери и топломери

ZENNER предлага на клиентите си в България цялата продуктова гама: водомери, топлoмери, AMR-системна техника и смарт метеринг.

Името ZENNER навсякъде по света означава иновации, качество и прецизност в областта на измервателната техника,  защото ние от ZENNER вече повече от 100 години проектираме, произвеждаме и продаваме иновативни измервателни уреди за глобалните пазари както и за България.  

В нашето портфолио са включени апартаментни, домови и волтманови водомери, както и топломери и модерна AMR–системна техника като мобилна и фиксирана или  M-Bus система за дистанционно отчитане и смарт метеринг.

Ние произвеждаме и продаваме в цял свят годишно повече от три милиона водомери и повече от 100.000 топломери с тенденция за увеличаване на количествата. Нашият фокус е насочен към развитието на иновативни продукти, които да отговарят в максимална степен на изискванията на нашите клиенти от цял свят и в съответствие с очакваните предизвикателства на смарт метеринга.

Нашите водомери и топломери биват използвани от различни клиентски групи по света:   

files/content/icons/quad.gifВиК дружества
files/content/icons/quad.gifТоплофикационни дружества
files/content/icons/quad.gifФирми за отчитане потреблението на вода и топлина
files/content/icons/quad.gifТърговци на едро
files/content/icons/quad.gifПромишлени предприятия
files/content/icons/quad.gifФирми за интегриране на продукти и системна техника
 


От нашите централни офиси в Саарбрюкен и Мулда ние изнасяме с нашите партньори и дъщерни фирми модерна измервателна техника в над 90 държави и предлагаме навсякъде по света иновация, качество и обслужване, свързано с водомери, топломери, AMR- системна техника и смарт метеринг.

Нашите продукти

files/content/ZENNER COM ENGLISCH/countries/etkd_water-meter.jpg

Апартаментни (индивидуални) водомери
Нашите апартаментни водомери са се доказали милиони пъти по цял свят и благодарение на различните аксесоари за дооборудване задоволяват всякакви изисквания за измерване. С импулсни изходи за функ-, радиоотчитане или M-Bus вариант, нашите водомери отговарят на всички изисквания за смарт метеринг.
 -->

files/content/bilder_produkte/MTK_800x600.jpg

Домови (моногоструйни) водомери
Водомерите на ZENNER за монтиране в къщи или жилищни комплекси гарантират винаги оптимални измервателни резултати, благодарение на високите технологии, които използваме за тяхното производство. Наред с класическите водомери с месингови корпуси в нашето портфолио са включени и водомерите от най-новата генерация с корпуси, изработени от висококачествени полимери. Домовите водомери също се предлагат с импулсни изходи за функ-, радиоотчитане или M-Bus вариант и са готови за смарт метеринг. -->

files/content/bilder_produkte/wpv200x200.jpg

Големи водомери тип Волтман за ВиК дружества и промишлени предприятия
Нашите водомери тип Волтман (фланшови) са предпочитани в цял свят от комунални доставчици на вода и топлина и промишлени предприятия. Нашето общирно продуктово портфолио обхваща различни видове волтманови водомери – наред с класическите типове предлагаме и комбинирани и иригационни водомери. Всички наши волтманови водомири могат да бъдат отчитани дистанционно чрез импулсен кабел или M-Bus. -->

files/content/ZENNER COM ENGLISCH/countries/heat-meters_family.jpg

Топломери
ZENNER принадлежи към водещите международни производители в областта на топломерите. Нашите топломери, като например успешно продаваният в цял свят Zelsius отговарят на най-високите технически стандарти и чрез функ или M-Bus могат да бъдат дистанционно отчитани. Импулсните изходи за включване в автоматизирани системи предлагат на топломерите на ZENNER универсални възможности за свързване. Освен класическите топломери в нашето портфолио са включени  също и ултразвукови топломери, студомери и комбинирани топло-студомери (хибридни). -->

files/content/bilder_produkte/systemtechnik_impulszaehlmodul_multipulse.jpg

AMR - системна техника за водомери и топломери - готови за смарт метеринг
ZENNER предлага в цял свят системни решения за дистанционно отчитане на водомери и топломери. В нашите системи чрез импулсни модули могат да се отчитат и голям брой други уреди. Нашите решения включват водомери и топломери в системи от Point-to-point-Kommunikation, през мобилно отчитане до фиксирани мрежи AMI системи за дистационно отчитане чрез бус или функ.
 -->

Вашият контакт в България за водомери, топломери, AMR - системна техника и смарт метеринг:

ZENNER BULGARIA
ZENNER International GmbH & Co. KG
Sales Office Maia Angelova
Ул. Солун 60А, офис 2А
1680 София
Тел. 02/423 2050
E-Mail: maia.angelova@zenner.com
Internet: www.zenner.com